228 622   Bw Chemnitz   September 1993

228 622  (768 X 1024)