131 060   Bw Chemnitz-Hilbersdorf   September 2000