120 269   Bw Chemnitz-Hilbersdorf   September 2000

120 269