100 211   Bw Chemnitz-Hilbersdorf   September 2000