“Lokschuppen”   Bw Chemnitz   September 1993

Chemnitz